Huisartsenpraktijk Zijpe, huisartsen E.G. Speksnijder en A. Kaaij

Klachten

Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Ik stel het zeer op prijs wanneer u dit persoonlijk aan de huisarts laat weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken die te vinden is op de website van SKGE.

Als u er met uw huisarts en met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website www.skge.nl

Contact
  • 0104805171
  • 0104805171 ( keuze 1)
    Bij levensbedreigende situaties kunt u 112 bellen.